Bestyrelsen i Glumsø Vandværk har besluttet, at der på nuværende tidpunkt ikke skal indføres central  blødgøring af drikkevandet i Glumsø. Der er tale om en ny vandbehandlingsteknologi i Danmark, hvortil der er knyttet væsentlige omkostninger. Vi følger erfaringerne med blødgøring af drikkevandet i Danmark for at se, om vores beslutning på et senere tidspunkt skal revurderes. Hermed ligger vi på linje med holdningen i bl.a. Næstved Kommunes vandforsyningsselskab NK Vand A/S. Link til deres vurdering er her.