Bestyrelsen i Glumsø Vandværk har besluttet, at der på nuværende tidpunkt ikke skal indføres central  blødgøring af drikkevandet i Glumsø. Der er tale om en ny vandbehandlingsteknologi i Danmark, hvortil der er knyttet væsentlige omkostninger og en evt. ændring i vandkemien. Vi følger erfaringerne med blødgøring af drikkevandet i Danmark for at se, om vores beslutning på et senere tidspunkt skal revurderes. Hermed ligger vi på linje med holdningen i bl.a. Næstved Kommunes vandforsyningsselskab Envafors A/S. Link til deres vurdering er Blødgøring af drikkevandet (envafors.dk)  samtidig vurderer vi på den nye Boring 4 som giver mere blødt vand og ved foreløbige analyser viser hårdheden et fald til 13/14 dh. som er tæt på grænsen hvor det giver mening at gå ind i en blødgøringsproces.