Driftsstatus

Generelt:

Vandets hårdhed er på ca. 13 dH.

Vandværket videndeler med øvrige vandværker omkring blødgøring af vandet, og hvilke muligheder der evt. kan bruges på Glumsø Vandværk ud fra andres erfaringer i størrelse og økonomi. Vi arbejder tæt sammen med Næstved Kommune, NK Vand, se indlæg under "vandkvalitet" blødgøring af vand. Analyserne af vandet i vores nye boring 4 viser mere blødt vand, som måske kan få den betydning, at det ikke giver mening at gøre yderligere.

Glumsø Vandværk har ikke fået konstateret PFAS/PFOS i drikkevandet ved vores analyser og vi håber det forbliver sådan. Du kan altid se vores nyeste vandanalyser under vandkvalitet her på hjemmesiden. 

              Vigtigt sidste Nyt: 

 

 

Kontakt

Glumsø Vandværk A.m.b.a.
Stendyssevej 26.
4171 Glumsø

Kontakt til Vandværket:
Arne Laugesen - Formand. Tel. 2339 4074
Niels Albrechtsen - Forbrugsaflæsning og -afregning. Tel. 2181 8812
Per Nielsen - Regnskab. Tel. 2149 1130              
Tonny Nymann- Bestyrelsesmedl. Tel. 2014 3833    Frode Olsen- Bestyrelsesmedlem Tel. 5168 7488

Mail Vandværket: glum-vand@mail.dk
Mail Administration og forbrugsafregning: info@glum-vand.dk

Kontakt altid vandværket v/ureglmæssigheder i installation v/vandmåler, vandbrud m.m. på 2339 4074,... andre henvendelser kan sendes på mail, se ovenfor....

Glumsø Vandværk opkræver betaling for drikkevand 2 gange om året, 1. marts og 1. sept. Det anbefales at være tilmeldt betalingsservice. Målerne bliver aflæst digitalt hvert år sidst i dec. Der afholdes Generalforsamling hvert år i marts.

 
 

 

Om vandværket

Vandværket blev etableret 1907

Glumsø Vandværk forsyner Glumsø by, og omegn med vand til ca. 1.050 husstande.
Værket har gennem årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 4 råvands-boringer i drift. Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til mængde af vand og vandkvalitet..

Vandværket har derfor opsat sin nye 4. boring v/Østergade med en grøn råvandsstation lidt ude på marken. Boringen er opsat for at fremtidssikre vandforsyningen til Glumsø´s borgere incl. de nye bebyggelser som er i proces. Der planlægges en alternativ vandledning rundt om Glumsø Sø som erstatning for ledningen som går under søen.

Bestyrelsen arbejder med udvidet beskyttelse af vores boringer BNBO, som er sat i værk af Folketinget og Miljøstyrelsen og forhandles i øjeblikket på flere instancer for at finde den rigtige måde at prissætte områderne som skal beskyttes, en beskyttelse som vi alle kommer til at betale for. Vandværket er i dialog med lodsejerne og Næstved Kommune, for sammen at finde en løsning.