Driftsstatus

Generelt:

Vandets hårdhed er på ca. 18 gr. dH.

Vandværket videndeler med øvrige vandværker omkring blødgøring af vandet, og hvilke muligheder der evt. kan bruges på Glumsø Vandværk ud fra andres erfaringer i størrelse og økonomi. Vi arbejder tæt sammen med Næstved Kommune, NK Vand, se indlæg under "vandkvalitet".... blødgøring af vand.

Glumsø Vandværk ønskede på et tidspunkt at afholde åbent hus, men corona og div. driftarbejder betød vi måtte udskyde dette. Samtidig skal produktion af vand, overholde bestemte hygiejne regler, da det betegnes som en fødevare, hvor der tages visse hensyn. Alle er velkommen til at besøge Vandværket efter aftale.

 Vigtigt sidste Nyt: evt. Vandbrud, Generalfors. m.m.

Glumsø Vandværk har ikke fået konstateret PFAS/PFOS i drikkevandet og vi håber det forbliver sådan. Du kan altid se vores nyeste vandanalyser under vandkvalitet her på hjemmesiden. Fredag den 30. dec. vil der blive fjernaflæsning af vandmålere i Vandværkets leveringsområde.

Kontakt

Glumsø Vandværk A.m.b.a.
Stendyssevej 26.
4171 Glumsø

Kontakt til Vandværket:
Arne Laugesen - Formand. Tel. 2339 4074
Niels Albrechtsen - Forbrugsaflæsning og -afregning. Tel. 2181 8812
Per Nielsen - Regnskab. Tel. 2149 1130

Tonny Nymann- Bestyrelsesmedlem Tel. 2014 3833 
Bogi Petersen- Bestyrelsesmedlem Tel. 2029 2934

Mail Vandværket: glum-vand@mail.dk
Mail Administration og forbrugsafregning: info@glum-vand.dk

Kontakt vandværket v/ureglmæssigheder vandbrud m.m. på 2339 4074,... andre henvendelser kan sendes på mail, se ovenfor....

 
 

 

Om vandværket

Vandværket blev etableret 1907

Glumsø Vandværk forsyner Glumsø by og nærmeste omegn med vand, ca. 1.000 forbrugere.
Værket har gennem årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 3. råvands boringer i drift. Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet..

Vandværket arbejder i øjeblikket med at fremtidssikre vandforsyningen til Glumsø´s borgere, ved at udvide med en ekstra boring nr. 4. Den første prøveboring var desværre ikke tilfredsstillende i vandkvaliteten. I samarbejde med geologer og Næstved Kommune, ser vi efter et bedre egnet sted. Når vi ved mere, vil det fremgå her, samt på Glumsø NetAvis.

Vi arbejder også med udvidet beskyttelse af vores boringer BNBO, som er sat i værk af Folketinget/Miljøstyrelsen og forhandles i øjeblikket på flere instancer for at finde den rigtige måde at prissætte områderne som skal beskyttes, en beskyttelse som vi alle kommer til at betale for. Når vi ved mere, vil det fremgå her.