Driftsstatus

Generelt:

Vandets hårdhed er på ca. 18 gr. dH.

23. marts: Brud på Nødholmsvej. Udbedres 24. marts.

24. februar 2021

UDSÆTTELSE AF GENERALFORSAMLINGEN I GLUMSØ VANDVÆRK 

Glumsø Vandværks årlige generalforsamling udskydes, indtil der er sikkerhed for, at generalforsamlingen kan afholdes uden at være i konflikt med forsamlingsforbuddet. 

Hold øje med vandværkets hjemmeside, hvor en ny dato vil fremgå, når denne kendes. Der vil ligeledes blive annonceret i Glumsø Netavis og i Ugeavisen Næstved. 

Bestyrelsen 

 

Kontakt

Glumsø Vandværk A.m.b.a.
Stendyssevej 26.
4171 Glumsø

Søren Povlsen - Formand. Tel. 2339 4074
Niels Albrechtsen - Forbrugsaflæsning og -afregning. Tel. 21818812
Per Nielsen - Regnskab. Tel. 21491130

Arne Laugesen - Bestyrelsesmedlem tel. 23390199
Bogi Petersen - Bestyrelsesmedlem Tel. 20292934

Vandværket: glum-vand@mail.dk
Administration og forbrugsafregning: info@glum-vand.dk

 
 

 

Om vandværket

 

 

Vandværket blev etableret 1907

Glumsø Vandværk forsyner Glumsø by og nærmeste omegn med vand, ca. 1.000 forbrugere.
Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 3. råvands boringer i drift. Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet..