Driftsstatus

Generelt:

Vandets hårdhed er på ca. 18 gr. dH.

 GENERALFORSAMLING I GLUMSØ VANDVÆRK 

Glumsø Vandværks årlige generalforsamling afholdes den 27. maj kl. 19.00 i Kobbersalen på Kroen. Dagsorden i henhold til vedtægterne. På valg er Arne Laugesen og Bogi Petersen, der begge genopstiller samt Søren Povlsen, der ikke genopstiller.

På grund af COVID-19 situationen henstilles der til, at der kun møder 1 repræsentant op per husstand.

Hvis der møder flere op til generalforsamlingen, end der må være til stede i lokalet som følge af COVID-19 restriktioner, vil generalforsamlingen blive aflyst, og der vil blive fundet en ny dato for afholdelsen.

Ligeledes vil generalforsamlingen blive aflyst og udskudt, hvis ændringer i forsamlingsforbuddet nødvendiggør det.

 

Kontakt

Glumsø Vandværk A.m.b.a.
Stendyssevej 26.
4171 Glumsø

Søren Povlsen - Formand. Tel. 2339 4074
Niels Albrechtsen - Forbrugsaflæsning og -afregning. Tel. 21818812
Per Nielsen - Regnskab. Tel. 21491130

Arne Laugesen - Bestyrelsesmedlem tel. 23390199
Bogi Petersen - Bestyrelsesmedlem Tel. 20292934

Vandværket: glum-vand@mail.dk
Administration og forbrugsafregning: info@glum-vand.dk

 
 

 

Om vandværket

 

 

Vandværket blev etableret 1907

Glumsø Vandværk forsyner Glumsø by og nærmeste omegn med vand, ca. 1.000 forbrugere.
Værket har gennen årene udviklet sig til et fuldt moderne vandværk med 3. råvands boringer i drift. Som det fremgår af disse sider, vil vi kunne leve op til fremtidige, skærpede krav til vandkvalitet..